PROGRAM PENGAJIAN

KKTM SRI GADING MENAWARKAN JURUSAN DI PERINGKAT DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBINAAN SEPENUH MASA DENGAN KAPASITI MAKSIMA PELAJAR SERAMAI 1680 ORANG DENGAN TEMPOH PENGAJIAN SELAMA 36 BULAN.
7 PROGRAM YANG DITAWARKAN DI KKTM SRI GADING ADALAH SEPERTI BERIKUT :

(LIHAT SYARAT KEMASUKAN DI SINI)
(DTG) GEOSTRUKTUR / GEO-STRUCTURE - (MQA/FA 0280)
Matlamat program ini untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan mampu mengaplikasi latihan teknikal di dalam bidang pembinaan yang berfokus kepada kerja-kerja geo-struktur. Kursus-kursus yang ditawarkan di dalam program ini adalah berkaitan dengan teknologi pembinaan dan geo-struktur seperti kajian parameter tanah, penyiasatan tapak, pembaikan tanah, penstabilan cerun, struktur penahan tanah, teknologi asas tapak, dan lain-lain.
(DTC) SISTEM TERMAJU / ADVANCED SYSTEM - (MQA/FA 0277)
(DTE) BANGUNAN HIJAU / GREEN BUILDINGS - ( MQA/FA 8764)
(DTH) JALAN RAYA DAN PENGANGKUTAN / HIGHWAY AND TRANSPORTATION - (MQA/FA 0279)
(DTV) PEMODELAN MAKLUMAT BANGUNAN / BUILDING INFOMATION MODELLING - (MQA/FA 8765)
(DTF) FORENSIK BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN / BUILDING FORENSIC AND MAINTENANCE - (MQA/FA 0278)
(DTM) PERKHIDMATAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN / BUILDING SERVICES & MAINTENANCE - (MQA/FA 0281)

Hubungi Kami

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Sri Gading,

Batu 11 Jalan Kluang,

Parit Raja, 86400, Batu Pahat 

Johor

© Hak Cipta Terpelihara KKTM SRI GADING

Search