Unit Kokurikulum

1. FUNGSI

proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas yang memberikan pelajar

peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan,

kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam kelas. Kegiatan kokurikulum

mengandungi penyertaan dalam persatuan dan kelab, badan beruniform serta

dalam kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan. Unit Kokurikulum KKTM Sri

Gading adalah satu unit yang berfungsi sebagai unit yang menyelaras aktiviti

yang dilaksanakan oleh persatuan atau kelab yang terlibat.

2. OBJEKTIF

 Membimbing dan membentuk personaliti pelajar supaya lebih

Aktiviti kokurikulum merupakan aktiviti yang dirancang lanjutan daripada

berkepimpinan, berdisplin, bekerjasama dan bertanggungjawab melalui

pendidikan yang diberikan serta program kemasyarakatan yang

dilaksanakan.

 Mengaktifkan minat, mengasah bakat, kreativiti dan inovasi pelajar serta

potensi individu dalam bidang-bidang teknikal termasuk professional.

 Membangunkan jati diri individu yang mempunyai ketahanan diri yang

tinggi, nilai patriotisme yang unggul serta semangat kasih saying

sejagat.

 Mengimbangi tekanan pembelajaran kepada suasana berunsurkan

rekreasi secara tersusun dan terarah.

 Meningkatkan kemahiran komunikasi, keyakinan diri serta penampilan

diri yang kemasmenerusi aktiviti yang terancang dan berdisiplin.

3. SKOP TUGAS

 Membangunkan dan membudayakan pelbagai bidang dalam kursus

kokurikulum.

 Memastikan pengurusan dan penyelarasan aktiviti luar kelas supaya

berjalan dengan lancer.

 Menjalin kerjasama dengan organisasi atau individu luar bagi

menjayakan aktiviti yang dirancang.

 Memperkasa nilai-nilai jati diri pelajar seperti kerjasama, amanah,

toleransi dan kesabaran bersama pelajar.

 Menyimpan rekod pemberian markah kursus kokurikulum setiap

semester.

 Menyediakan laporan mengikut semester.

4. AHLI JAWATANKUASA

(Akan dikemaskini)

Button

Hubungi Kami

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Sri Gading,

Batu 11 Jalan Kluang,

Parit Raja, 86400, Batu Pahat 

Johor

© Hak Cipta Terpelihara KKTM SRI GADING

Search